Ole Ertzeid

Maleren Ole Ertzeid lar seg inspirere av horisonter og høye himler, slik malere i generasjoner før han har gjort.I vår tid er han i særklasse når det gjelder å  fange lyset i det store og karrige landskapet der, i skjæringspunktet mellom hav og himmel. For maleriene blir til der, i skjæringspunktet. Mellom mørke og lys, […]