Alf Christian Hvaring

Alf Christian Hvaring (født 1976) Bor i Oslo. Arbeider som maler og grafiker. Hvaring har ett særegent formspråk som består av både landskap og mennesker.Menneskeskikkelsene er noen ganger barn, men kan også ligne på Hvaring selv. Figurene er sjelden vendt mot oss. Figurene står ofte med ryggen til oss, eller vendt på skrå vekk fra betrakteren. Denne mystikken trekker betrakteren inn i bildene hans, vi blir nysgjerrige på hva de ser på, eller hva de holder på med.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.