Björg Thorhallsdottir

F. 1974. Islandsk kunstner, oppvokst i Bærum og Sør-Øst Asia.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.