Gabrielle Kielland

F.1945 i Oslo.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.