Kjell Pahr-Iversen

F.1937. Bor og virker i Stavanger.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.