Lasse Skarbøvik

F. Stavanger, bor og abeider i Sverige

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.