Tor Arne Moen

f. 1966. Bor på Notodden 

Tor-Arne Moen (1966) kaller seg selv maler, grafiker og forfatter. I disse tre betegnelsene ligger det også en påpekning av at det dreier seg om ulike kunstneriske teknikker og tre profesjoner. Plassert opp mot dagens uoversiktlige kunstfelt fremtrer Moen som en konservativ deltaker i den forstand at han dyrker de ulike sjangre og teknikker han arbeider med hver for seg og har utviklet et overbevisende mesterskap i dem alle.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.