F.1948. Bor i Stavanger.

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.

Vita