F. 1972

 

Avfotograferte bilder samsvarer ikke med utvalget vi har tilgjengelig i galleriet.