Geir Nymark blir ny hovedutstiller i sal 1, 2 og 3.

Geir Nymark lar seg inspirere av naturen. Han skildrer naturen både som vakker og spontan, tidløs og flyktig på samme tid. Øynene opplever ofte å kjenne seg igjen i noe når de betrakter arbeidene til Geir. Arbeidene blir til i kontrasten mellom himmel og fjell, berg og vann, snø og stein. De lune varme fargene som møter lyset. Naturen får en ny dimensjon når du ser den gjennom Geir sine arbeider.

Hans etsninger har ofte preg av relieffer. Mange av arbeidene hans er unike monotypier eller bearbeidede etsninger. På denne utstillingen blir det vist malerier og bearbeidede etsninger. Geir Nymark har jobbet som kunstner på fulltid siden 1985. Han har hatt en rekke utsmykningsoppdrag, bl.a. for Statoil, Det Norske Teatret og Saga A/S. Han er medlem i norske grafikere og i Norske Billedkunstnere.

Gunilla Holm Platou blir ny hovedutstiller i sal 5.

Kunstneren Gunilla Holm Platou inspirers av miljøet. Hun er velkjent for sine humoristiske og oppfinnsomme kumotiver, som hun har jobbet med i mange år. Siden 2009 har hun jobbet mer og mer med fugler som tema, og spesielt de utrydningstruede. Hele en av tre fuglearter i Norge er truet. I Rødlista-prosjektet ønsket Holm Platou å sette fokus på fugler som allerede er, eller er i ferd med å bli utryddet.
Hun samarbeider jevnlig med forskere og miljøvernorganisasjoner, og hun holder foredrag om fugler og hva vi kan gjøre for å redde dem. Gjennom å lage malerier og grafikk hvor hun portretterer disse truede fugleartene balanserer hun mellom å kunne presentere flott billedkunst, samtidig som hun når frem med budskapet om at vi må gjøre det vi kan for å unngå at flere arter forsvinner. Gunilla Holm Platou lager malerier, akvareller og trykk.

Våre åpningstider er: mandag – onsdag 09-16.30, torsdag – fredag 09-18, lørdag 10-16 og søndag 13-17

Velkommen!

 

Please Share this

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest