Høstutstilling 2020

  • 26/09/2020

Vi har åpnet ny utstilling i sal 3 og 4.

Sal 3 – Annette Bryne
Maleri og akvareller

Annette liker naturen, hun finner inspirasjon i bevegelsene, overgangen mellom sjø og land. Kontinuerlig rulling av bølger og vind som slår mot land og skaper endringer over tid.

Sal 4 – Ole Ertzeid
Maleri og grafikk

Ole er kjent for å la seg inspirere av horisonter og høye himler. Maleriene hans blir til i skjæringspunktet mellom det mørke og det lyse.

Våre åpningstider er: mandag – fredag 10-16.30, torsdag 10-18, lørdag 10-15 og søndag 13-17

Velkommen!